ثبت نام ویژه شرکت ها

به منظور سهولت استفاده از امکانات آموزشی موسسه آموزش های مجازی زبانسرا، شرایط ویژه ای برای ثبت نام شرکت های متقاضی در نظر گرفته شده. نماینده آموزش از طریق شرکت به موسسه معرفی شده و پس از احراز هویت، ثبت شرکت در وب سایت و بررسی فرآیند آموزشی، حساب کاربری ایشان در وب سایت ایجاد می شود.

 

نماینده آموزش شركت با استفاده از حساب کاربری قادر به ثبت نام، ایجاد کلاس و اعمال تغییرات لازم می باشد. در این حالت منوی پرداخت شهریه و امور مالی برای زبان آموز غیرفعال می باشد و تمامی امور زیر نظر نماینده آموزش انجام می پذیرد.

شرکت متقاضی پس از طی مراحل اولیه، بودجه دو میلیون تومان را در وبسایت ثبت می کند. در نتیجه نماینده آموزش شرکت مذکور به اندازه بودجه سرمایه گذاری شده قادر به ثبت نام در دوره های مختلف برای متقاضیان شرکت خود می باشد.