درباره مرکز آموزش مجازی زبانسرا

  • صاحب امتیاز: عبدالله نجارباشی
  • نوع خدمات: آموزش از راه دور زبان های خارجی
  • خیابان امام خمینی، میدان امام، کوچه طیب 4، بن بست طیب 4، پلاک 27
  • کد پستی: 7515735996
  • تلفن: 07733555021
  • فکس: (021) 89775577
  • پست الکترونیک: info@zabansara.online
  • پایگاه اینترنتی: www.zabansara.online
  • شماره پیامک: 300003141